Thông báo điều chỉnh tỉ giá đồng Nhân Dân Tệ ngày 01/06/2021

Thông báo điều chỉnh tỉ giá