Hotline

Thông báo điều chỉnh tỉ giá ngày 21/03

Kể từ 18h00 ngày 21/03/2024, Welog điều chỉnh TĂNG tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 18h00 ngày 21/03/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3.639 VNĐ.